เติมเงินเพื่อแทงบอล และ เล่นเกมส์ {ด้วยบัตรทรูมันนี่} |           เพิ่มค่า Upload และ Ratio {ด้วยบัตรทรูมันนี่}|           สมัครVIP อัพโหลด X2 และโหลดฟรีทุกไฟล์ {ด้วยบัตรทรูมันนี่}

เทพดราม่า  
10 กระทู้ล่าสุด !!
  ประชาสัมพันธ์ : 2015-02-27 : รายการ Item เพิ่ม Upload และ ลด Download ราคา ลด90% ถึง สิ้นเดือนมีนาคม นี้ครับ                  
 : ลิ้งแนะนำ : ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Bittorrent     Item เพิ่มค่า Upload และ ลดค่า Download    เปลี่ยนชื่อเก๋ๆ ค่าเปลี่ยน 100 GB เท่านั้น

DVD สารคดีธรรม-ธรรมบรรยายชุด รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง โดยพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส แห่งพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
* ร่วมด้วยช่วยกันแสดงความคิดเห็น, กด Thanks, ให้โหวต เพื่อสร้างกำลังใจและเป็นการขอบคุณต่อผู้นำไฟล์มาปล่อย
* เมื่อดาวน์โหลดเสร็จกรุณาอย่ากดหยุดในทันที ร่วมกันปล่อยไฟล์ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ ...

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ : ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก

Download This
[ Download as Zip ]
DVD สารคดีธรรม-ธรรมบรรยายชุด รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง โดยพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส แห่งพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว

ขนาดไฟล์ : 16.50 GB (17,720,829,031 bytes)

จำนวนไฟล์ : 17 ไฟล์

Info Hash: b52dd713309e6817ebe3f18cf8817f0f
Rating ..!!

Rating: 0.0/5 (0 votes cast)


หากไม่สามารถโหลด Torrent ได้ โดยที่ขึ้นว่า torrent is not valid ให้ทำการโหลดแบบ zip ที่ด้านล่างปุ่ม download สีเขียวแล้วไป แตกไฟล์ แทน  แบบรูปนี้

ใครพบเจอโฆษณาแฝงในไฟล์ เช่น ss เป็นรูปโฆษณาไม่เกี่ยวกับไฟล์ หรือ ตัวหนังมีการเขียนโฆษณาเว็บไซต์ แจ้งได้ที่ทีมงาน คนแรกที่แจ้งรับ 10,000 ริง Staff PM

 เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการโหลด หนังใหม่,หนังไทยเช่น โหลดไม่ได้ แล้ว ขึ้น Finding Peer ในการ Download ขอให้ท่านใช้โปรแกรม เวอร์ชั่นนี้ เท่านั้น uTorrent uTorrent หรือ \uTorrent" BitComet 0.70

-:- รายละเอียดไฟล์ -:-

ลิ้งค์/รูปประกอบ: http://www.uppiczz.com/pic/iq/q6vdb.jpg


DVD สารคดีธรรม-ธรรมบรรยายชุด รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง โดยพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส แห่งพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาแก้ว เนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

สร้างสรรค์สารคดีธรรม : ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์ (ผู้กำกับซ้งธ์) และทีมงานหัวใจอาสา


DVD รวม 4 แผ่น 8 บท มีรายละเอียดดังนี้DVD แผ่นที่1
บทที่ ๑   การปฏิบัติธรรม
       -   สรุปการปฏิบัติธรรม
บทที่ ๒   สติ
      ๒.๑   ลักษณะ ๒.๒ หน้าที่
      ๒.๓   ผลลัพธ์ ๒.๔ เหตุใกล้
      -   สรุปสติDVD แผ่นที่2
บทที่ ๓   สัมปชัญญะ (ช่วงที่ ๑)
           สัมปชัญญะ (ช่วงที่ ๒)
      -   สรุปสัมปชัญญะ
      -   สรุป สติ-สัปชัญญะ และความเพียร
บทที่ ๔   สมาธิ และ สมถะ ๔.๑ สมาธิ
     ๔.๒   สมถะ
     ๔.๓   ฌานDVD แผ่นที่3
บทที่ ๔.๔   ผู้รู้
       -   สรุปสมาธิและสมถะ
บทที่ ๕   ไตรลักษณ์ (ช่วง ๑)
            ไตรลักษณ์ (ช่วง ๒)
       -   สรุปไตรลักษณ์
บทที่ ๖ ปฏิจจสมุปบาท
      ๖.๑ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นาม รูป
      ๖.๒ สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา
      ๖.๓ ตัณหา อุปาทานDVD แผ่นที่4
บทที่ ๖.๔   ภพ ชาติ ชรา มรณะ
       -   สรุปปฏิจสมุปบาท
บทที่ ๗   วิสุทธิ ๗
      ๗.๑   วิปัสสนาญาณ ๙
      ๗.๒   โพธิปักขิยธรรม ๓๗
      -   สรุปวิสุทธิ ๗
      -   บทสรุป แห่งความเป็นจริง  


SS_Menu


SS_รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง

สำหรับท่านที่เห็นว่าไฟล์ใหญ่โหลดไม่ไหวหรือต้องการชมตัวอย่าง
ดาวน์โหลดคลิปไฟล์ FLV ได้ที่
http://www.phasornkaew.org/download/VDO/enlighten/CD1/index.htm      วัดพระธาตุผาแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัดในมงคลนามว่าวัด พระธาตุผาแก้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2553 จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส

      วัดพระธาตุผาแก้ว ตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ. บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่ท่านสามารถร่วมสมทบ กองบุญเพื่อสร้างสื่อธรรมทานผาซ่อนแก้ว ได้ที่
ชื่อบัญชี : นางปริญดา เพื่อสื่อธรรมผาซ่อนแก้ว
เลขที่บัญชี : 401-470357-1
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย อาคารสิริภิญโญ (ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพฯ
สอบถามเพิ่มเติม : book@phasornkaew.orgประวัติ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส

นามเดิม อำนาจ กลั่นประชา
เกิด ๑๓ สิงหาคม ๒๔๙๗ กรุงเทพฯ
การศึกษาศึกษาศิลปะด้วยตนเอง
อุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗)

ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

ปัจจุบัน   จำพรรษาอยู่ที่ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์

รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญ
๒๕๔๕   ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลก
๒๕๔๔   ผลงานชุดทาโร่ห์ รูทออฟเอเชีย ๗๘ ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น ๔ ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกีย
๒๕๔๔-๒๕๔๕   อาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๖   ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
๒๕๓๕   ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย
๒๕๓๔   ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ออสเตรเลีย
๒๕๒๙   ๑ ปีกับการสร้างผลงานปริศนาธรรมบนหน้าบัน ขนาด ๑๑ x ๗ เมตร ณ วัดเขาสารพัดดี จ.ชัยนาท ถวายเป็นพุทธบูชาโดยไม่รับค่าแรง

ผลงานหนังสือและบทกวี
๒๕๕๒  อยู่กับมาร
๒๕๕๒  ความจริงไม่มีใครทุกข์
๒๕๕๑  แรงบันดาลใจในธรรม
๒๕๔๖  เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหารย์
๒๕๔๖  คำตอบของชีวิต ปฏิจจสมุปบาท
๒๕๔๔  สะพานเชื่อมใจ
๒๕๓๙  หนังสือบทกวี The Oneness
๒๕๓๙  มาลัยดอกไม้ในดวงตา
๒๕๓๘  สวรรค์ติดดิน  

เรียนแจ้งท่านที่สนใจในธรรมทุกท่านครับ.....
1. สำหรับท่านที่มีไฟล์นี้แล้ว ช่วยผมปล่อยไฟล์ได้เลยครับ
2. ผมจะดูแลไฟล์ที่ปล่อยประมาณ 7 วันถ้าต้องการดาวน์โหลดแล้วไม่มีคนปล่อย PM
   แจ้งผมให้กลับมาช่วยปล่อยได้ครับ (ช่วยแจ้งชื่อไฟล์ด้วยนะครับ)
3. สำหรับท่านที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ช่วยปล่อยไฟล์นี้ต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้
   เพื่อ.........
      _/l\_ ท่านที่ดาวน์โหลดจะได้รับธรรมะและนำไปศึกษาปฏิบัติเข้าถึงธรรมอย่างรวดเร็ว _/l\_
       _/l\_ ผมจะได้หยุดปล่อยไฟล์นี้เพื่อจะได้นำไฟล์ธรรมะที่ยังมีอีกมากมาปล่อยต่อไป _/l\_
        _/l\_ สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ : การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง _/l\_.........ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้ง 20 ชั้นพรหมโลก 6 ชั้น
เทวะโลก มนุษย์โลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง 4 มี นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน
และในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ
และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า
.........ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงโมทนาในส่วนกุศลนี้
พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ .........

พร้อมกันนี้ ขออนุโมทนา บุญกุศลกับทุกท่านด้วยครับ
             _/l\_   สาธุ สาธุ สาธุ   _/l\_

                   เจริญในธรรมครับ
                          hs6kjg


-:- ถูกใจให้ Point -:-
มอบคะแนนให้ไฟล์นี้ :

ถูกใจได้รับคะแนนรวมแล้ว : 3 แต้ม

ให้คะแนนถูกใจโดย :


PGIP, samurai56, RedQueen,
หากไฟล์นี้ถูกใจ คุณสามารถ กดปุ่ม "ถูกใจโหวตให้" เพื่อให้แต้มรางวัลแก่ผู้อับโหลด [รายละเอียดเพิ่มเติม]

-:- Thanks By -:-

-:- Owner -:-

hs6kjg 

PM ไปหาเจ้าของไฟล์ ส่งข้อความถึงเจ้าของไฟล์

-:- หมวดหมู่ -:-

ธรรมมะ

ธรรมมะ

-:- Bonus -:-

Free 100% !! -:- Bookmark -:-

ทำ Bookmark ไฟล์นี้เก็บไว้

( ค่าบริการ Bookmark ไฟล์ละ 10 ริง )

-:- More Info -:-

อับโหลดเมื่อ : 2010-12-02 08:03:45

การเชื่อมต่อล่าสุด : 1455d 01:15:30 นาทีที่ผ่านมา

แสดงข้อมูลแล้ว : 303 ครั้ง

ดาวน์โหลดไปแล้ว : 8 ครั้ง

ดาวน์โหลดเสร็จ : 4 ครั้ง

แจ้งลบ / ไฟล์เสีย / ผิดกฎ

รายชื่อไฟล์ ( 17 รายการ )  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่กำลังอับโหลด  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่กำลังดาวน์โหลด  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่ดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่ยังดาวน์โหลดไม่สำเร็จ  [แสดงข้อมูล]

No comments yet

Add a comment


จุดประสงค์สำหรับการทำเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อการค้า หรือการพานิชย์หรือสแวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้น แต่จัดทำขึ้นเป็นเว็บไซต์สำหรับพูดคุยเรื่องหนังภาพยนต์ ข่าวสาร และเทคโนโลยี ต่างๆ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆระหว่างสมาชิกด้วยกันเพื่อการศึกษา หรือแนะนำติชม รวมถึงการแสดงความเห็นต่อผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ และเน้นเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับความบันเทิงส่วนบุคคลภายในที่พักอาศัยเท่านั้น ห้ามิให้นำไปจำหน่ายเพื่อการพานิช โดยยึดหลักตามประมวลกฎหมาย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตราที่ 32 และ 35 ในส่วนที่ 6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น เว็บไซต์แห่งนี้ www.loadtorrentfile.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้โพสขึ้นมาได้ ซึ่งสมาชิกได้เห็นชอบและยอมรับในข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว สมาชิกต้องทราบดีว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์แห่งนี้เป็นแหล่งแจกจ่ายสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสื่อลามกอนาจาร หรือสื่อละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ www.loadtorrentfile.com เป็นเพียงแหล่งเชื่อมโยงไปยังข้อมูลจากสมาชิกเท่านั้น โดยไม่มีข้อมูลต้นฉบับใดๆจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ หรือ ตัวเว็บไซต์เลย และข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ภายในเว็บไซต์จะต้องได้รับความยินยอม หรือเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น
ทำงานหนัก: - สร้างหน้านี้ใช้เวลา: 0.009 วินาที # คิวงาน: 0 คิว