เติมเงินเพื่อแทงบอล และ เล่นเกมส์ {ด้วยบัตรทรูมันนี่} |           เพิ่มค่า Upload และ Ratio {ด้วยบัตรทรูมันนี่}|           สมัครVIP อัพโหลด X2 และโหลดฟรีทุกไฟล์ {ด้วยบัตรทรูมันนี่}

เทพดราม่า  
10 กระทู้ล่าสุด !!
  ประชาสัมพันธ์ : 2015-02-27 : รายการ Item เพิ่ม Upload และ ลด Download ราคา ลด90% ถึง สิ้นเดือนมีนาคม นี้ครับ                  
 : ลิ้งแนะนำ : รวบรวมข้อสงสัยและปัญหาการใช้งานเบื้องต้น     Item เพิ่มค่า Upload และ ลดค่า Download ลด 90%    เปลี่ยนชื่อเก๋ๆ ค่าเปลี่ยน 100 GB เท่านั้น

แผนจัดการเรียนการสอน ชั้น ป.4 สุุขศึกษาและพละศึกษา - การงานฯ - ดนตรี-นาฎศิลป์ - ทัศนศิลป์ - สุขศึกษา
* ร่วมด้วยช่วยกันแสดงความคิดเห็น, กด Thanks, ให้โหวต เพื่อสร้างกำลังใจและเป็นการขอบคุณต่อผู้นำไฟล์มาปล่อย
* เมื่อดาวน์โหลดเสร็จกรุณาอย่ากดหยุดในทันที ร่วมกันปล่อยไฟล์ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ ...

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ : ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก

Download This
[ Download as Zip ]
แผนจัดการเรียนการสอน ชั้น ป.4 สุุขศึกษาและพละศึกษา - การงานฯ - ดนตรี-นาฎศิลป์ - ทัศนศิลป์ - สุขศึกษา

ขนาดไฟล์ : 470.53 MB (493,387,776 bytes)

จำนวนไฟล์ : 350 ไฟล์

Info Hash: d0b6af0d37fe6765876191fea9919829
Rating ..!!

Rating: 0.0/5 (0 votes cast)


หากไม่สามารถโหลด Torrent ได้ โดยที่ขึ้นว่า torrent is not valid ให้ทำการโหลดแบบ zip ที่ด้านล่างปุ่ม download สีเขียวแล้วไป แตกไฟล์ แทน  แบบรูปนี้

ใครพบเจอโฆษณาแฝงในไฟล์ เช่น ss เป็นรูปโฆษณาไม่เกี่ยวกับไฟล์ หรือ ตัวหนังมีการเขียนโฆษณาเว็บไซต์ แจ้งได้ที่ทีมงาน คนแรกที่แจ้งรับ 10,000 ริง Staff PM

 เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการโหลด หนังใหม่,หนังไทยเช่น โหลดไม่ได้ แล้ว ขึ้น Finding Peer ในการ Download ขอให้ท่านใช้โปรแกรม เวอร์ชั่นนี้ เท่านั้น uTorrent uTorrent หรือ \uTorrent" BitComet 0.70

-:- รายละเอียดไฟล์ -:-แผนจัดการเรียนการสอนรายชั่วโมงประเมินตรงตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551     ชั้น ป.4 สุขศึกษาและพละศึกษา - การงานฯ - ดนตรี-นาฎศิลป์ - ทัศนศิลป์ - สุขศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้ครู  เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน  มีแผนการสอนรายหน่วย  รายชั่วโมง

จำนวนแผนและจำนวนชั่วโมงเรียนครบตามเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนด

ขั้นตอนการสอนละเอียด สอนง่าย ทุกแผ่นมีกำหนด KPA   มีใบงานและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics ทุกใบงาน

ครูดำเนินการสอนได้ผลจริง เพิ่มคุณภาพ  ผู้เรียน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก ของ สมศ. รอบ 3

รายละเอียด:

[2สุขศึกษาและพละศึกษา]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[แผนการจัดการเรียนรู้ การงานฯ ป.4]                        
[แผนการจัดการเรียนรู้ ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.4]                            
[แผนการจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.4]                                
[แผนการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ป.4]                                  

[แผนการจัดการเรียนรู้ การงานฯ ป.4]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน]                                                    
[หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย]                                                                    
[หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารและโภชนาการ]                                                                              
[หน่วยการเรียนรู้ที่  4  งานเกษตร]                                              
[หน่วยการเรียนรู้ที่  5  งานช่าง]                                                      
[หน่วยการเรียนรู้ที่  6  งานประดิษฐ์]                                              
[หน่วยการเรียนรู้ที่  7  งานธุรกิจและอาชีพ]                                          
[หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]                              
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc                                                
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc    
สารบัญ.doc                                                

[แผนการจัดการเรียนรู้ ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.4]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลง]                                    
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จังหวะ ทำนอง และประโยคเพลง]                                        
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี]                                
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  หลักการขับร้อง]                                                  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  วิถีชีวิตไทยกับดนตรีฯ]                                        
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง]                            
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  นาฏยศัพท์และภาษาท่ารำทางฯ]                                        
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  การแสดงนาฏศิลป์ไทย]                                            
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  การละคร]                                                  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  นาฏศิลป์ไทยกับการแสดงท้องถิ่น]                            
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc                                          
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc                                      
สารบัญ.doc                                                    

[แผนการจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.4]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   มองเห็น คิดเป็น ทำได้]                            
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   สีอุ่นกับสีเย็น]                                  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สนุกกับงานพิมพ์]                                  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   ทำอย่างไรให้ภาพสวย]                            
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม]                          
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc                            
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc                    
สารบัญ.doc                                      

[แผนการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ป.4]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ฯ]                              
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ระบบอวัยวะที่มีผลต่อการเจริญฯ]                                  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน]                                      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  พฤติกรรมทางเพศ]                                                
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน]                          
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  กายบริหารประกอบจังหวะ]                                        
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  การเล่นเกมและกิจกรรมทางกาย]                                  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  การเล่นกีฬาพื้นฐาน]                                                
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพฯ]                                
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมฯ]                                    
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ]                              
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ]                                
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ยาและสารเสพติดให้โทษ]                                              
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การปฐมพยาบาล]                                                  
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc                                            
คำนำ.doc                                                      
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc                                      

07.00-23.00น.ค่ะ.  
-:- ถูกใจให้ Point -:-
มอบคะแนนให้ไฟล์นี้ :

ถูกใจได้รับคะแนนรวมแล้ว : 5 แต้ม

ให้คะแนนถูกใจโดย :


mygamma, idan, dna90505 สมาชิกสนับสนุนเว็บไซต์, stronger01, birddee,
หากไฟล์นี้ถูกใจ คุณสามารถ กดปุ่ม "ถูกใจโหวตให้" เพื่อให้แต้มรางวัลแก่ผู้อับโหลด [รายละเอียดเพิ่มเติม]

-:- Thanks By -:-

-:- Owner -:-

anueng สมาชิกสนับสนุนเว็บไซต์ 

PM ไปหาเจ้าของไฟล์ ส่งข้อความถึงเจ้าของไฟล์

-:- หมวดหมู่ -:-

สื่อการสอน

สื่อการสอน

-:- Bonus -:-

Free 100% !! -:- Bookmark -:-

ทำ Bookmark ไฟล์นี้เก็บไว้

( ค่าบริการ Bookmark ไฟล์ละ 10 ริง )

-:- More Info -:-

อับโหลดเมื่อ : 2011-02-20 10:24:41

การเชื่อมต่อล่าสุด : 1374d 18:37:40 นาทีที่ผ่านมา

แสดงข้อมูลแล้ว : 345 ครั้ง

แจ้งลบ / ไฟล์เสีย / ผิดกฎ

รายชื่อไฟล์ ( 350 รายการ )  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่กำลังอับโหลด  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่กำลังดาวน์โหลด  [แสดงข้อมูล]

No comments yet

Add a comment


จุดประสงค์สำหรับการทำเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อการค้า หรือการพานิชย์หรือสแวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้น แต่จัดทำขึ้นเป็นเว็บไซต์สำหรับพูดคุยเรื่องหนังภาพยนต์ ข่าวสาร และเทคโนโลยี ต่างๆ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆระหว่างสมาชิกด้วยกันเพื่อการศึกษา หรือแนะนำติชม รวมถึงการแสดงความเห็นต่อผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ และเน้นเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับความบันเทิงส่วนบุคคลภายในที่พักอาศัยเท่านั้น ห้ามิให้นำไปจำหน่ายเพื่อการพานิช โดยยึดหลักตามประมวลกฎหมาย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตราที่ 32 และ 35 ในส่วนที่ 6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น เว็บไซต์แห่งนี้ www.loadtorrentfile.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้โพสขึ้นมาได้ ซึ่งสมาชิกได้เห็นชอบและยอมรับในข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว สมาชิกต้องทราบดีว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์แห่งนี้เป็นแหล่งแจกจ่ายสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสื่อลามกอนาจาร หรือสื่อละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ www.loadtorrentfile.com เป็นเพียงแหล่งเชื่อมโยงไปยังข้อมูลจากสมาชิกเท่านั้น โดยไม่มีข้อมูลต้นฉบับใดๆจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ หรือ ตัวเว็บไซต์เลย และข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ภายในเว็บไซต์จะต้องได้รับความยินยอม หรือเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น
ทำงานหนัก: - สร้างหน้านี้ใช้เวลา: 0.012 วินาที # คิวงาน: 0 คิว