เติมเงินเพื่อแทงบอล และ เล่นเกมส์ {ด้วยบัตรทรูมันนี่} |           เพิ่มค่า Upload และ Ratio {ด้วยบัตรทรูมันนี่}|           สมัครVIP อัพโหลด X2 และโหลดฟรีทุกไฟล์ {ด้วยบัตรทรูมันนี่}

เทพดราม่า  
10 กระทู้ล่าสุด !!
  ประชาสัมพันธ์ : 2015-02-27 : รายการ Item เพิ่ม Upload และ ลด Download ราคา ลด90% ถึง สิ้นเดือนมีนาคม นี้ครับ                  
 : ลิ้งแนะนำ : รวบรวมข้อสงสัยและปัญหาการใช้งานเบื้องต้น     Item เพิ่มค่า Upload และ ลดค่า Download ลด 90%    เปลี่ยนชื่อเก๋ๆ ค่าเปลี่ยน 100 GB เท่านั้น

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 คณิตฯ -ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์-สุขศึกษา
* ร่วมด้วยช่วยกันแสดงความคิดเห็น, กด Thanks, ให้โหวต เพื่อสร้างกำลังใจและเป็นการขอบคุณต่อผู้นำไฟล์มาปล่อย
* เมื่อดาวน์โหลดเสร็จกรุณาอย่ากดหยุดในทันที ร่วมกันปล่อยไฟล์ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ ...

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ : ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก

Download This
[ Download as Zip ]
แผนการจัดการเรียนรู้ ป.3 คณิตฯ -ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์-สุขศึกษา

ขนาดไฟล์ : 661.85 MB (694,002,867 bytes)

จำนวนไฟล์ : 618 ไฟล์

Info Hash: e4732b2cccbf6e7a9d2cc0375d8aeb61
Rating ..!!

Rating: 5.0/5 (1 vote cast)


หากไม่สามารถโหลด Torrent ได้ โดยที่ขึ้นว่า torrent is not valid ให้ทำการโหลดแบบ zip ที่ด้านล่างปุ่ม download สีเขียวแล้วไป แตกไฟล์ แทน  แบบรูปนี้

ใครพบเจอโฆษณาแฝงในไฟล์ เช่น ss เป็นรูปโฆษณาไม่เกี่ยวกับไฟล์ หรือ ตัวหนังมีการเขียนโฆษณาเว็บไซต์ แจ้งได้ที่ทีมงาน คนแรกที่แจ้งรับ 10,000 ริง Staff PM

 เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการโหลด หนังใหม่,หนังไทยเช่น โหลดไม่ได้ แล้ว ขึ้น Finding Peer ในการ Download ขอให้ท่านใช้โปรแกรม เวอร์ชั่นนี้ เท่านั้น uTorrent uTorrent หรือ \uTorrent" BitComet 0.70

-:- รายละเอียดไฟล์ -:-
[/b]
แผนจัดการเรียนการสอนรายชั่วโมงประเมินตรงตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551  [แผนการจัดการเรียนรู้คณิตฯ -ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์-สุขศึกษา ป.3 ]  

เพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้ครู  เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน  มีแผนการสอนรายหน่วย  รายชั่วโมง

จำนวนแผนและจำนวนชั่วโมงเรียนครบตามเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนด

ขั้นตอนการสอนละเอียด สอนง่าย ทุกแผ่นมีกำหนด KPA   มีใบงานและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics ทุกใบงาน

ครูดำเนินการสอนได้ผลจริง เพิ่มคุณภาพ  ผู้เรียน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก ของ สมศ. รอบ 3

[b]รายละเอียด:

[แผนการจัดการเรียนรู้คณิตฯ -ภาษาไทย-วิทยาศาสตร์-สุขศึกษา ป.3 -]  

--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตฯ ป.3 ล.1]      
[แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตฯ ป.3 ล.2]      
[แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยป.3]      
[แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3]      
     

[แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตฯ ป.3 ล.1]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยที่ 1   จำนวนนับไม่เกิน 100,000]    
[หน่วยที่ 2   การบวก]      
[หน่วยที่ 3   การลบ]      
[หน่วยที่ 4   การคูณ]      
[หน่วยที่ 5   การหาร]      
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc      
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc      
สารบัญ.doc

[แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตฯ ป.3 ล.2]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยที่ 1   การวัดความยาว  การชั่ง  และการตวง]
[หน่วยที่ 2   เงิน]    
[หน่วยที่ 3   เวลา]      
[หน่วยที่ 4   รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต]
[หน่วยที่ 5   สถิติ]      
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc      
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc      
สารบัญ.doc

[แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยป.3]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 1สระไทย...ใช้คำประสม]                                                
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มาตรา ก กา...รู้ว่าไม่มีตัวสะกด]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มาตรา กง กม เกย เกอว...ตัวสะกดกำหนดเสียง]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มาตรา กก กน กด กบ...ตัวสะกดหลายตัว]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณยุกต์...สนุกกับการผันอักษร]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ควบกล้ำ...คำที่มี ร ล ว]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อักษรนำ...ทำให้เสียงต่างไป]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 คำที่ใช้ บัน บรร ร]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ตัวการันต์...นั้นไม่ออกเสียง]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 คำที่มีพยัญชนะและไม่ออกเสียง]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 คำที่ใช้ ฑ  ฤ  ฤๅ]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 คำพ้อง]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ชนิดของคำ…ทำหลายหน้าที่]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การใช้พจนานุกรม]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 คำคล้องจอง - คำขวัญ]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 ภาษาไทยมาตรฐาน...ภาษาถิ่น]
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การอ่าน]    
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 การเขียน]    
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 การฟัง  การดู  และการพูด]  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 22 บทละครนอกเรื่องไชยเชษฐ์ ตอน นารายณ์ธิเบศร์พบพ่อ]                      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 23 เพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก]      
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc    
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc      
ส่วนหน้าคำนำ.doc

[แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยกที่ 8การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์]
[หน่วยที่ 1ชีวิตสัมพันธ์]      
[หน่วยที่ 2สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น]
[หน่วยที่ 3การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ]      
[หน่วยที่ 4แรงกับการเคลื่อนที่]      
[หน่วยที่ 5แหล่งพลังงานและไฟฟ้า]    
[หน่วยที่ 6น้ำในท้องถิ่นของเรา]    
[หน่วยที่ 7อากาศรอบตัวเรา]      
โครงงานตัวอย่าง.doc      
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้.doc      
สารบัญ.doc

07.00 - 23.00 น.  ค่ะ
-:- ถูกใจให้ Point -:-
มอบคะแนนให้ไฟล์นี้ :

ถูกใจได้รับคะแนนรวมแล้ว : 10 แต้ม

ให้คะแนนถูกใจโดย :


mygamma, firefoxearth, idan, bawjoo, Runer, nopeta, pwp, lumiese, goodluck88, tingsean,
หากไฟล์นี้ถูกใจ คุณสามารถ กดปุ่ม "ถูกใจโหวตให้" เพื่อให้แต้มรางวัลแก่ผู้อับโหลด [รายละเอียดเพิ่มเติม]

-:- Thanks By -:-

-:- Owner -:-

anueng สมาชิกสนับสนุนเว็บไซต์ 

PM ไปหาเจ้าของไฟล์ ส่งข้อความถึงเจ้าของไฟล์

-:- หมวดหมู่ -:-

สื่อการสอน

สื่อการสอน

-:- Bonus -:-

Free 100% !! -:- Bookmark -:-

ทำ Bookmark ไฟล์นี้เก็บไว้

( ค่าบริการ Bookmark ไฟล์ละ 10 ริง )

-:- More Info -:-

อับโหลดเมื่อ : 2011-03-02 12:41:37

การเชื่อมต่อล่าสุด : 1065d 19:50:48 นาทีที่ผ่านมา

แสดงข้อมูลแล้ว : 696 ครั้ง

ดาวน์โหลดไปแล้ว : 143 ครั้ง

ดาวน์โหลดเสร็จ : 43 ครั้ง

แจ้งลบ / ไฟล์เสีย / ผิดกฎ

รายชื่อไฟล์ ( 618 รายการ )  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่กำลังอับโหลด  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่กำลังดาวน์โหลด  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่ดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่ยังดาวน์โหลดไม่สำเร็จ  [แสดงข้อมูล]

No comments yet

Add a comment


จุดประสงค์สำหรับการทำเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อการค้า หรือการพานิชย์หรือสแวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้น แต่จัดทำขึ้นเป็นเว็บไซต์สำหรับพูดคุยเรื่องหนังภาพยนต์ ข่าวสาร และเทคโนโลยี ต่างๆ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆระหว่างสมาชิกด้วยกันเพื่อการศึกษา หรือแนะนำติชม รวมถึงการแสดงความเห็นต่อผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ และเน้นเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับความบันเทิงส่วนบุคคลภายในที่พักอาศัยเท่านั้น ห้ามิให้นำไปจำหน่ายเพื่อการพานิช โดยยึดหลักตามประมวลกฎหมาย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตราที่ 32 และ 35 ในส่วนที่ 6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น เว็บไซต์แห่งนี้ www.loadtorrentfile.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้โพสขึ้นมาได้ ซึ่งสมาชิกได้เห็นชอบและยอมรับในข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว สมาชิกต้องทราบดีว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์แห่งนี้เป็นแหล่งแจกจ่ายสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสื่อลามกอนาจาร หรือสื่อละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ www.loadtorrentfile.com เป็นเพียงแหล่งเชื่อมโยงไปยังข้อมูลจากสมาชิกเท่านั้น โดยไม่มีข้อมูลต้นฉบับใดๆจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ หรือ ตัวเว็บไซต์เลย และข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ภายในเว็บไซต์จะต้องได้รับความยินยอม หรือเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น
ทำงานหนัก: - สร้างหน้านี้ใช้เวลา: 0.008 วินาที # คิวงาน: 0 คิว