เติมเงินเพื่อแทงบอล และ เล่นเกมส์ {ด้วยบัตรทรูมันนี่} |           เพิ่มค่า Upload และ Ratio {ด้วยบัตรทรูมันนี่}|           สมัครVIP อัพโหลด X2 และโหลดฟรีทุกไฟล์ {ด้วยบัตรทรูมันนี่}

เทพดราม่า  
10 กระทู้ล่าสุด !!
  ประชาสัมพันธ์ : 2015-02-27 : รายการ Item เพิ่ม Upload และ ลด Download ราคา ลด90% ถึง สิ้นเดือนมีนาคม นี้ครับ                  
 : ลิ้งแนะนำ : รวบรวมข้อสงสัยและปัญหาการใช้งานเบื้องต้น     Item เพิ่มค่า Upload และ ลดค่า Download ลด 90%    เปลี่ยนชื่อเก๋ๆ ค่าเปลี่ยน 100 GB เท่านั้น

[สุขศึกษา ป.3] สุขศึกษา - การงานฯ - ดนตรี - นาฎศิลป์ - ทัศนศิลป์ ป.3
* ร่วมด้วยช่วยกันแสดงความคิดเห็น, กด Thanks, ให้โหวต เพื่อสร้างกำลังใจและเป็นการขอบคุณต่อผู้นำไฟล์มาปล่อย
* เมื่อดาวน์โหลดเสร็จกรุณาอย่ากดหยุดในทันที ร่วมกันปล่อยไฟล์ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ ...

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ : ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก

Download This
[ Download as Zip ]
[สุขศึกษา ป.3] สุขศึกษา - การงานฯ - ดนตรี - นาฎศิลป์ - ทัศนศิลป์ ป.3

ขนาดไฟล์ : 232.38 MB (243,662,848 bytes)

จำนวนไฟล์ : 314 ไฟล์

Info Hash: 790be9d2067cc6596beef2d6e973f9f2
Rating ..!!

Rating: 5.0/5 (2 votes cast)


หากไม่สามารถโหลด Torrent ได้ โดยที่ขึ้นว่า torrent is not valid ให้ทำการโหลดแบบ zip ที่ด้านล่างปุ่ม download สีเขียวแล้วไป แตกไฟล์ แทน  แบบรูปนี้

ใครพบเจอโฆษณาแฝงในไฟล์ เช่น ss เป็นรูปโฆษณาไม่เกี่ยวกับไฟล์ หรือ ตัวหนังมีการเขียนโฆษณาเว็บไซต์ แจ้งได้ที่ทีมงาน คนแรกที่แจ้งรับ 10,000 ริง Staff PM

 เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการโหลด หนังใหม่,หนังไทยเช่น โหลดไม่ได้ แล้ว ขึ้น Finding Peer ในการ Download ขอให้ท่านใช้โปรแกรม เวอร์ชั่นนี้ เท่านั้น uTorrent uTorrent หรือ \uTorrent" BitComet 0.70

-:- รายละเอียดไฟล์ -:-แผนจัดการเรียนการสอนรายชั่วโมงประเมินตรงตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551     ป.3
สุขศึกษา - การงานฯ - ดนตรี-นาฎศิลป์  - ทัศนศิลป์ ป.3
เพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้ครู  เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน  มีแผนการสอนรายหน่วย  รายชั่วโมง
จำนวนแผนและจำนวนชั่วโมงเรียนครบตามเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนด
ขั้นตอนการสอนละเอียด สอนง่าย ทุกแผ่นมีกำหนด KPA   มีใบงานและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics ทุกใบงาน
ครูดำเนินการสอนได้ผลจริง เพิ่มคุณภาพ  ผู้เรียน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก ของ สมศ. รอบ 3

รายละเอียด:
[สุขศึกษา ป.3]  สุขศึกษา - การงานฯ - ดนตรี - นาฎศิลป์  - ทัศนศิลป์ ป.3
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  

[แผนการจัการเรียนรู้ ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.3]      
[แผนการจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.3]      
[แผนการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ป.3]      
[แผนการจัดการเรียนรู้การงานฯ ป.3]

[แผนการจัการเรียนรู้ ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.3]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยที่ 1  ลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรี]      
[หน่วยที่ 2 โน้ตดนตรี]    
[หน่วยที่ 3  เพลงพาเพลินใจ]      
[หน่วยที่ 4  ทักษะการขับร้องและการบรรเลง]      
[หน่วยที่ 5  การฟังและการวิเคราะห์เพลง]      
[หน่วยที่ 6  ดนตรีในชีวิตประจำวัน]      
[หน่วยที่ 7  ดนตรีในท้องถิ่น]      
[หน่วยที่ 8  หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์]      
[หน่วยที่ 9  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว]      
[หน่วยที่ 10  รำวงมาตรฐาน]      
[หน่วยที่ 11  นาฏศิลป์พื้นเมือง]      
[หน่วยที่ 12  การแสดงนาฏศิลป์ไทย]      
[หน่วยที่ 13  บูรณาการนาฏศิลป์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น]      
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET  ชั้นป.3.doc    
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc      
สารบัญ.doc

[แผนการจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.3]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยที่ 1  สังเกตสู่สร้างสรรค์]      
[หน่วยที่ 2 วาดทุกสิ่งใกล้ตัว]      
[หน่วยที่ 3  สนุกกับงานปั้น]      
[หน่วยที่ 4  คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น]      
[หน่วยที่ 5  ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น]      
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ชั้นป. 3.doc
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc      
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc    
สารบัญ.doc

[แผนการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ป.3]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยที่ 1  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์]      
[หน่วยที่ 2  คุณค่าของครอบครัวและเพื่อน]      
[หน่วยที่ 3  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ]      
[หน่วยที่ 4  การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน]      
[หน่วยที่ 5  เล่นเกมสนุกสร้างสุขทางใจ]      
[หน่วยที่ 6 การออกกำลังกาย]      
[หน่วยที่ 7  การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย]      
[หน่วยที่ 8  การป้องกันโรคติดต่อ]      
[หน่วยที่ 9  อาหารหลัก 5 หมู่ และธงโภชนาการ]      
[หน่วยที่ 10 ทันตสุขภาพ]      
[หน่วยที่ 11 ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียนและการเดินทาง]
[หน่วยที่ 12 การปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น]    
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ชั้นป. 3.doc      
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc      
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc      
สารบัญ.doc

[แผนการจัดการเรียนรู้การงานฯ ป.3]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยที่  1  งานบ้าน]      
[หน่วยที่  2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย]    
[หน่วยที่  3  อาหารและโภชนาการ]      
[หน่วยที่  4  งานเกษตร]    
[หน่วยที่  5  งานช่าง]      
[หน่วยที่  6  งานประดิษฐ์]      
[หน่วยที่  7  การออกแบบและเทคโนโลยี]      
[หน่วยที่  8  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]      
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ชั้นป.3 ชุดที่ 1, 2.doc
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc  
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc      
สารบัญ.doc  

07.00 - 23.00 น.  ค่ะ
-:- ถูกใจให้ Point -:-
มอบคะแนนให้ไฟล์นี้ :

ถูกใจได้รับคะแนนรวมแล้ว : 8 แต้ม

ให้คะแนนถูกใจโดย :


mygamma, firefoxearth, idan, bigorsyd สมาชิกสนับสนุนเว็บไซต์, bawjoo, pwp, goodluck88, doraemi,
หากไฟล์นี้ถูกใจ คุณสามารถ กดปุ่ม "ถูกใจโหวตให้" เพื่อให้แต้มรางวัลแก่ผู้อับโหลด [รายละเอียดเพิ่มเติม]

-:- Thanks By -:-

-:- Owner -:-

anueng สมาชิกสนับสนุนเว็บไซต์ 

PM ไปหาเจ้าของไฟล์ ส่งข้อความถึงเจ้าของไฟล์

-:- หมวดหมู่ -:-

สื่อการสอน

สื่อการสอน

-:- Bonus -:-

Free 100% !! -:- Bookmark -:-

ทำ Bookmark ไฟล์นี้เก็บไว้

( ค่าบริการ Bookmark ไฟล์ละ 10 ริง )

-:- More Info -:-

อับโหลดเมื่อ : 2011-03-14 20:13:29

การเชื่อมต่อล่าสุด : 1358d 06:18:02 นาทีที่ผ่านมา

แสดงข้อมูลแล้ว : 365 ครั้ง

แจ้งลบ / ไฟล์เสีย / ผิดกฎ

รายชื่อไฟล์ ( 314 รายการ )  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่กำลังอับโหลด  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่กำลังดาวน์โหลด  [แสดงข้อมูล]

No comments yet

Add a comment


จุดประสงค์สำหรับการทำเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อการค้า หรือการพานิชย์หรือสแวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้น แต่จัดทำขึ้นเป็นเว็บไซต์สำหรับพูดคุยเรื่องหนังภาพยนต์ ข่าวสาร และเทคโนโลยี ต่างๆ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆระหว่างสมาชิกด้วยกันเพื่อการศึกษา หรือแนะนำติชม รวมถึงการแสดงความเห็นต่อผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ และเน้นเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับความบันเทิงส่วนบุคคลภายในที่พักอาศัยเท่านั้น ห้ามิให้นำไปจำหน่ายเพื่อการพานิช โดยยึดหลักตามประมวลกฎหมาย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตราที่ 32 และ 35 ในส่วนที่ 6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น เว็บไซต์แห่งนี้ www.loadtorrentfile.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้โพสขึ้นมาได้ ซึ่งสมาชิกได้เห็นชอบและยอมรับในข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว สมาชิกต้องทราบดีว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์แห่งนี้เป็นแหล่งแจกจ่ายสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสื่อลามกอนาจาร หรือสื่อละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ www.loadtorrentfile.com เป็นเพียงแหล่งเชื่อมโยงไปยังข้อมูลจากสมาชิกเท่านั้น โดยไม่มีข้อมูลต้นฉบับใดๆจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ หรือ ตัวเว็บไซต์เลย และข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ภายในเว็บไซต์จะต้องได้รับความยินยอม หรือเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น
ทำงานหนัก: - สร้างหน้านี้ใช้เวลา: 0.007 วินาที # คิวงาน: 0 คิว