เติมเงินเพื่อแทงบอล และ เล่นเกมส์ {ด้วยบัตรทรูมันนี่} |           เพิ่มค่า Upload และ Ratio {ด้วยบัตรทรูมันนี่}|           สมัครVIP อัพโหลด X2 และโหลดฟรีทุกไฟล์ {ด้วยบัตรทรูมันนี่}

เทพดราม่า  
10 กระทู้ล่าสุด !!
  ประชาสัมพันธ์ : 2015-02-27 : รายการ Item เพิ่ม Upload และ ลด Download ราคา ลด90% ถึง สิ้นเดือนมีนาคม นี้ครับ                  
 : ลิ้งแนะนำ : รวบรวมข้อสงสัยและปัญหาการใช้งานเบื้องต้น     Item เพิ่มค่า Upload และ ลดค่า Download ลด 90%    เปลี่ยนชื่อเก๋ๆ ค่าเปลี่ยน 100 GB เท่านั้น

ป.2 ดนตรี - นาฏศิลป์ - ทัศนศิลป์ - สุขศึกษา
* ร่วมด้วยช่วยกันแสดงความคิดเห็น, กด Thanks, ให้โหวต เพื่อสร้างกำลังใจและเป็นการขอบคุณต่อผู้นำไฟล์มาปล่อย
* เมื่อดาวน์โหลดเสร็จกรุณาอย่ากดหยุดในทันที ร่วมกันปล่อยไฟล์ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ ...

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ : ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก

Download This
[ Download as Zip ]
ป.2 ดนตรี - นาฏศิลป์ - ทัศนศิลป์ - สุขศึกษา

ขนาดไฟล์ : 303.77 MB (318,530,048 bytes)

จำนวนไฟล์ : 303 ไฟล์

Info Hash: cf39756568ecec5637eeeb2c9d12d28a
Rating ..!!

Rating: 5.0/5 (2 votes cast)


หากไม่สามารถโหลด Torrent ได้ โดยที่ขึ้นว่า torrent is not valid ให้ทำการโหลดแบบ zip ที่ด้านล่างปุ่ม download สีเขียวแล้วไป แตกไฟล์ แทน  แบบรูปนี้

ใครพบเจอโฆษณาแฝงในไฟล์ เช่น ss เป็นรูปโฆษณาไม่เกี่ยวกับไฟล์ หรือ ตัวหนังมีการเขียนโฆษณาเว็บไซต์ แจ้งได้ที่ทีมงาน คนแรกที่แจ้งรับ 10,000 ริง Staff PM

 เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการโหลด หนังใหม่,หนังไทยเช่น โหลดไม่ได้ แล้ว ขึ้น Finding Peer ในการ Download ขอให้ท่านใช้โปรแกรม เวอร์ชั่นนี้ เท่านั้น uTorrent uTorrent หรือ \uTorrent" BitComet 0.70

-:- รายละเอียดไฟล์ -:-แผนจัดการเรียนการสอนรายชั่วโมงประเมินตรงตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551  [แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ดนตรี - นาฏศิลป์ - ทัศนศิลป์ - สุขศึกษา ]  

เพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้ครู  เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน  มีแผนการสอนรายหน่วย  รายชั่วโมง

จำนวนแผนและจำนวนชั่วโมงเรียนครบตามเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนด

ขั้นตอนการสอนละเอียด สอนง่าย ทุกแผ่นมีกำหนด KPA   มีใบงานและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics ทุกใบงาน

ครูดำเนินการสอนได้ผลจริง เพิ่มคุณภาพ  ผู้เรียน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก ของ สมศ. รอบ 3

รายละเอียด:
[แผนการจัดการเรียนรู้ ป.2 ดนตรี - นาฏศิลป์ - ทัศนศิลป์ - สุขศึกษา]
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  

[แผนการจัดการเรียนรู้ การงานฯ ป.2]      
[แผนการจัดการเรียนรู้ ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.2]      
[แผนการจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.2]      
[แผนการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ป.2]

[แผนการจัดการเรียนรู้ การงานฯ ป.2]  
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยการเรียนรู้ที่  7  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารและโภชนาการ]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่  4  งานเกษตร]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่  5  งานช่าง]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่  6  งานประดิษฐ์]      
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc      
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc      
สารบัญ.doc

[แผนการจัดการเรียนรู้ ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.2]  
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สีสันของเสียง]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  จังหวะดนตรี]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การขับร้อง]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  บทเพลงสร้างสรรค์]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  บทเพลงและดนตรีท้องถิ่น]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  กิจกรรมดนตรี]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  นาฏยศัพท์และภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ไทย]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  การละเล่นพื้นบ้านของไทย]      
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc      
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc      
สารบัญ.doc

[แผนการจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ป.2]  
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   สนุกกับทัศนศิลป์]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   ศิลปินรุ่นจิ๋ว]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   ตัด ฉีก ปะติด แสนสนุก]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   สร้างสรรค์งานเคลื่อนไหว]      
[หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   ทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน]      
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc      
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc      
สารบัญ.doc

[แผนการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา ป.2]  
--------   --------   --------   --------   --------   -------   ------   ------  
[หน่วยที่ 1  อวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญ]      
[หน่วยที่ 2  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์]      
[หน่วยที่ 3  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว]      
[หน่วยที่ 4  พฤติกรรมทางเพศ]      
[หน่วยที่ 5  การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นฯ]      
[หน่วยที่ 6  การออกกำลังกายและกิจกรรมประกอบจังหวะ]      
[หน่วยที่ 7  สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด]      
[หน่วยที่ 8  การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี]      
[หน่วยที่ 9  การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ]      
[หน่วยที่ 10 ยาสามัญประจำบ้าน]      
[หน่วยที่ 11 สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว]      
[หน่วยที่ 12 การป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย]      
แบบสังเกตพฤติกรรม.doc      
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ.doc      
สารบัญ.doc

07.00 - 23.00 น.  ค่ะ
-:- ถูกใจให้ Point -:-
มอบคะแนนให้ไฟล์นี้ :

ถูกใจได้รับคะแนนรวมแล้ว : 7 แต้ม

ให้คะแนนถูกใจโดย :


mygamma, firefoxearth, idan, SharpCake สมาชิกสนับสนุนเว็บไซต์, bawjoo, pwp, longkong,
หากไฟล์นี้ถูกใจ คุณสามารถ กดปุ่ม "ถูกใจโหวตให้" เพื่อให้แต้มรางวัลแก่ผู้อับโหลด [รายละเอียดเพิ่มเติม]

-:- Thanks By -:-

-:- Owner -:-

anueng สมาชิกสนับสนุนเว็บไซต์ 

PM ไปหาเจ้าของไฟล์ ส่งข้อความถึงเจ้าของไฟล์

-:- หมวดหมู่ -:-

สื่อการสอน

สื่อการสอน

-:- Bonus -:-

Free 100% !! -:- Bookmark -:-

ทำ Bookmark ไฟล์นี้เก็บไว้

( ค่าบริการ Bookmark ไฟล์ละ 10 ริง )

-:- More Info -:-

อับโหลดเมื่อ : 2011-03-17 14:46:43

การเชื่อมต่อล่าสุด : 1201d 06:36:33 นาทีที่ผ่านมา

แสดงข้อมูลแล้ว : 446 ครั้ง

ดาวน์โหลดไปแล้ว : 58 ครั้ง

ดาวน์โหลดเสร็จ : 18 ครั้ง

แจ้งลบ / ไฟล์เสีย / ผิดกฎ

รายชื่อไฟล์ ( 303 รายการ )  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่กำลังอับโหลด  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่กำลังดาวน์โหลด  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่ดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว  [แสดงข้อมูล]
รายชื่อผู้ที่ยังดาวน์โหลดไม่สำเร็จ  [แสดงข้อมูล]

Add a comment

<< ย้อนกลับ      ถัดไป >>
1 - 1

#90472 by sonaturethai (เซียนน้อย) at 2011-03-20 17:53:27

มีแต่สิ่งดีๆ....ขอบคุณครับ

1 - 1
<< ย้อนกลับ      ถัดไป >>

Add a comment


จุดประสงค์สำหรับการทำเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อการค้า หรือการพานิชย์หรือสแวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้น แต่จัดทำขึ้นเป็นเว็บไซต์สำหรับพูดคุยเรื่องหนังภาพยนต์ ข่าวสาร และเทคโนโลยี ต่างๆ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆระหว่างสมาชิกด้วยกันเพื่อการศึกษา หรือแนะนำติชม รวมถึงการแสดงความเห็นต่อผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ และเน้นเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับความบันเทิงส่วนบุคคลภายในที่พักอาศัยเท่านั้น ห้ามิให้นำไปจำหน่ายเพื่อการพานิช โดยยึดหลักตามประมวลกฎหมาย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตราที่ 32 และ 35 ในส่วนที่ 6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น เว็บไซต์แห่งนี้ www.loadtorrentfile.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้โพสขึ้นมาได้ ซึ่งสมาชิกได้เห็นชอบและยอมรับในข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว สมาชิกต้องทราบดีว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์แห่งนี้เป็นแหล่งแจกจ่ายสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสื่อลามกอนาจาร หรือสื่อละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ www.loadtorrentfile.com เป็นเพียงแหล่งเชื่อมโยงไปยังข้อมูลจากสมาชิกเท่านั้น โดยไม่มีข้อมูลต้นฉบับใดๆจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ หรือ ตัวเว็บไซต์เลย และข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ภายในเว็บไซต์จะต้องได้รับความยินยอม หรือเห็นชอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น
ทำงานหนัก: - สร้างหน้านี้ใช้เวลา: 0.013 วินาที # คิวงาน: 0 คิว